Önemlidir.Kan Göndermeden Önce Mutlaka Okuyunuz

 

Yapılan Tetkikler

Mutasyon analizi (Glomerüler ve tübüler hastalıklara ait mutasyon analizleri)
Haplotip analizi
Genotipleme
SNP çip analizi
Linkage analizi

İkinci kuşak dizileme (Next Generation Sequencing)...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Nefroloji Ünitesi Nefrogenetik Laboratuvarı